Ne aramıştınız?

Sayfalar
Haber ve Duyurularda
Dosya ve Görsellerde
Kültür Köşesinde
Videolarda
Akademik Kategorilerde
Akademik Yazılarda
Arama - Haber Kaynağı
Arama - Etiketler
Salı, 28 Ocak 2020 09:00

Dil Kullanıcısı Bağlamında Kuramdan Uygulamaya Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi

Asuman Akay Ahmed ve Aslı Kusin Fisekcioglu hocalarımızın editörlüğünde hazırlanan bir kitap. Yakında raflarda olacak.

Katkıda bulunan tüm hocalarımızı kutlarız. Hayırlı olsun.

Bölüm Yazarı Hocalarımız: Aslı Kusin Fisekcioglu, Şükran Şükran Kahraman Dilidüzgün, Özlem Yılmaz, Füsun Saraç, Fatma Bölükbaş Kaya, Mehmet Yalçın Yılmaz, Celile Eren Ökten, Fatma Nur Kabay, Bekir Ince, Ece Pirim, Mesut Gün, Nuray Karakaya, Ömer Tuğrul Kara, Ahmet Akkaya, İbrahim Doyumğaç, Asuman Akay Ahmed, Dursun Köse, Yasemin Bayyurt, Mustafa Altun

BÖLÜM BAŞLIKLARI

Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Öğrenen: Dil Kullanıcısı ve Sosyal Aktör (Aslı Kusin Fisekcioglu)

Dil Kullanıcısı Bağlamında Dil Bilgisi (Şükran Kahraman Dilidüzgün-Özlem Yılmaz)

Erken Yaşta Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi (Füsun Saraç)

İkidillilik ve Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi (Fatma Bölükbaş Kaya)

Geçici Koruma Kapsamındaki Suriyeliler ve Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi (Mehmet Yalçın Yılmaz)

İkinci Dil Öğretiminde Aracılık Becerilerinin Geliştirilmesi (Celile Eren Ökten-Fatma Nur Kabay)

Eylem Odaklı Yaklaşım ve Konuşma Becerisi (Bekir Ince )

Eylem Odaklı Yaklaşım ve Dinlediğini Anlama Becerisi (Bekir Ince)

Eylem Odaklı Yaklaşım ve Okuduğunu Anlama Becerisi (Aslı Kusin Fisekcioglu)

Yazma Becerisi ve Görev Odaklı Yazma Etkinlikleri (Aslı Kusin Fisekcioglu)

İkinci Dil Türkçe Öğretiminde Edim Bilimsel Yetkinliğin Geliştirilmesine Yönelik Yazma Etkinlikleri (Celile Eren Ökten-Ece Pirim)

Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı (Mesut Gün -Nuray Karakaya)

Kitle İletişim Araçlarının Sözcük Öğretiminde Kullanılması (Mustafa Altun)

Yabancı Dil Olarak Türkçe Eğitiminde Drama (Ömer Tuğrul Kara)

Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Metin Türleri ve Metin Türlerine Yönelik Etkinlik Örnekleri (Ahmet Akkaya-İbrahim Doyumğaç)

Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Eylem Odaklı Yaklaşım Bağlamında Bildirişim Durumlarına Göre Kelime Öğretimi (Şükran Kahraman Dilidüzgün)

Edebî Türlerden Sefaretnameler Üzerine Kültürel Değerlendirme (Asuman Akay Ahmed)

Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi Ölçme-Değerlendirme (Dursun Köse)

Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Yeni Yaklaşımlar (Mustafa Altun)

Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Üzerine Düşünce ve Öneriler (Yasemin Bayyurt)

Okunma 1109 kez