Ne aramıştınız?

Sayfalar
Haber ve Duyurularda
Dosya ve Görsellerde
Kültür Köşesinde
Videolarda
Akademik Kategorilerde
Akademik Yazılarda
Arama - Haber Kaynağı
Arama - Etiketler

Balık baştan kokar.

Görüntülenme: 2151

0.0/5 rating (0 votes)

Toplumları yönetenler adaletsiz davranır ve görevle­rini gerektiği gibi yapmazlarsa; yetkilerini kötüye kul­lanır ve eşit durumdaki kişilere farklı davranırlarsa, toplumda düzen bozulur ve daha alt kademedekiler da­ha fazla yolsuzluğa meyledebilirler. Bu durumda karga­şa başlar ve hiçbir iş doğru yapılamaz.

Yönetenlerin dürüst olmaları ve hatasız çalışmaları için bir ikaz; alt kademelerde yolsuzluk yapanlar tara­fından da bir sığınma ve savunma sözü olarak söylenir ki çok yanlıştır.