Ne aramıştınız?

Sayfalar
Haber ve Duyurularda
Dosya ve Görsellerde
Kültür Köşesinde
Videolarda
Akademik Kategorilerde
Akademik Yazılarda
Arama - Haber Kaynağı
Arama - Etiketler

Baba oğluna bağ bağışlamış; oğul babaya bir salkım üzüm vermemiş

Görüntülenme: 2256

0.0/5 rating (0 votes)

Babaların evlatlarına karşı duydukları sevgi, evlatla­rın babaya karşı besledikleri saygıdan çok fazladır. Ba­balar evlat için didinir, çırpınır ve büyük fedakârlıklara katlanırlar. Buna karşı çocukların babaları için göstere­cekleri özveri sınırlıdır. Ancak onlar da baba oldukları zaman bunu anlayabilirler. Mamafih babalarına karşı çok fedakâr davrananlar da yok değildir. Zaten istenen ve olması gereken de budur.

Bu atasözü bütün koruyanlar ve korunanlar için ge­çerlidir. Daha çok nankör evlatlar ve korunanlar için söylenir.