Ne aramıştınız?

Sayfalar
Haber ve Duyurularda
Dosya ve Görsellerde
Kültür Köşesinde
Videolarda
Akademik Kategorilerde
Akademik Yazılarda
Arama - Haber Kaynağı
Arama - Etiketler

Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi ve İletişim

Yazar

Önder Çangal
Image

Giriş

Diller, iletişim kurma ihtiyacından doğmuştur ve en önemli işlevleri farklı toplumlar arasındaki iletişimi sağlamasıdır. Teknolojik araçlarla parmaklarımızın ucuna kadar gelen dünyada farklı milletlerden insanlarla iletişim kurma olağan bir durum hâline gelmiş ve birden fazla dil bilmek önem arz eder olmuştur. Dil öğretimi ve iletişim kavramlarının arasında bu denli güçlü bir ilişki olması nedeniyle bu çalışmada Türkçenin yabancılara öğretimi alanı hakkında bilgi verilmesi, Türkçe öğretim süreçlerinde dikkat edilmesi gereken konuların üzerinde durulması ve yabancı dil olarak Türkçe öğretimi bağlamında iletişim kavramının ele alınması amaçlanmıştır.


Yazdır