Sayfalar
Haber ve Duyurularda
Dosya ve Görsellerde
Kültür Köşesinde
Videolarda
Akademik Kategorilerde
Akademik Yazılarda
Arama - Haber Kaynağı
Arama - Etiketler
  • Türkçe: her yerde...

Ne aramıştınız?

Sayfalar
Haber ve Duyurularda
Dosya ve Görsellerde
Kültür Köşesinde
Videolarda
Akademik Kategorilerde
Akademik Yazılarda
Arama - Haber Kaynağı
Arama - Etiketler

Teknoloji Tabanlı Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi

Yazar

Önder Çangal
Image

Giriş

Bilgi paylaşımını geniş kitlelere kolay ve hızlı bir şekilde ulaştırmaya yarayan kitle iletişim araçları, geçmişten günümüze her dönemde kitleler üzerinde büyük bir etki yaratmıştır. Yazı icat edilmeden önce sözlü olarak iletilen bilgi, yazının icadı ve sonrasında matbaanın bulunmasıyla yazılı iletilmeye ve daha çok bireye aktarılmaya başlamıştır. Teknolojinin gelişimi bilginin görsel olarak aktarımını mümkün kılmış ve bilgiyi daha ulaşılabilir hâle getirmiştir. İnternet teknolojilerinin gelişmesiyle birlikte ise bilginin tek yönlü aktarımının niteliği değişerek bireylerin de bilginin içeriğine müdahale edebileceği ve içerik paylaşabileceği etkileşimli internet ortamları doğmuştur (Kuyumcu, 2017: 46-47). Bilgi çağı ile birlikte öğretim strateji, yöntem ve teknikleri de değişmiş, modern dil öğretim stratejileri doğmuştur. “Geleneksel stratejiler öğretmen merkezli, öğrenciye pasif dinleyici rolü veren stratejiler iken, günümüzde öğretmen ve öğrencilerin beğenisini kazanmış olup öğrencilere ölçülebilir kazanımlar sağlayabilen modern stratejiler öğrenci merkezli olmanın yanında teknoloji kullanımı ile de ön plana çıkmaktadır” (Bakla, 2012: 88).
Bugün bilgisayar ve internet araçlarındaki gelişmeler sayesinde yüz yüze eğitimin yanına uzaktan eğitim, bilgisayar destekli öğretim, internet destekli öğretim, internette eğitim gibi yeni kavramlar eklenmiştir (Sancar Özyavuz, 2012: 65). Teknolojik gelişmelerle birlikte eğitim süreçlerine yön vermeye başlayan bu kavramlar yabancı dil olarak Türkçe öğretimi alanına da girmiş, konuyla ilgili akademik çalışmalar yapılmaya başlanmıştır. (Kanğ, 2015; Pilancı vd., 2015; Türker vd., 2015; Özkan, 2016; Şen, 2016; Kanburoğlu ve Aycan, 2016; Akın, 2016; Türker, 2018). Çalışmanın bu bölümünde “Teknoloji Tabanlı Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi” başlığından hareketle internet destekli öğretim, interaktif öğrenme ve web 2.0 araçlarının dil öğretimindeki yeri üzerinde durulacak, dil öğretiminde kullanılabilecek teknoloji tabanlı uygulama ve platformlar hakkında bilgi verilecektir.


Yazdır  

Ailemize siz de katılın!

Bilgilerinizin 3. şahıslarla paylaşılmayacağını taahhüt ederiz.
Sitede bulunan hiçbir içerik Uluslararası Kültür, Dil ve Edebiyat Derneğine ait değildir. Bütün içeriklerin sorumluluğu paylaşan ziyaretçilerimize aittir. Sitemizin, paylaşılan içeriklerin içeriğinde bulunan hiçbir bilgiden sorumlu tutulamaz. Sitemizde içerik paylaşanlar, paylaştıkları içeriklerin içerisinde bulunan her türlü materyalin telif haklarının kendilerine ait olduğunu beyan etmiş sayılırlar. İçeriklerle ilgili bütün sorumluluk içerik sahiplerine aittir. Bu durumlardan Uluslararası Kültür, Dil ve Edebiyat Derneği ile sitemiz görevlileri sorumlu değildir. Sitemizdeki içeriklerin herhangi birisi size ait bir telif hakkını ihlal ettiğini düşünüyorsanız bunu telif@yabancilaraturkce.com adresinden bize bildirebilirsiniz.