Ne aramıştınız?

Sayfalar
Haber ve Duyurularda
Dosya ve Görsellerde
Kültür Köşesinde
Videolarda
Akademik Kategorilerde
Akademik Yazılarda
Arama - Haber Kaynağı
Arama - Etiketler

Ögeler etikete göre görüntüleniyor: ADP

 

ÖZET

Bu araştırmada, Avrupa Konseyi tarafından üye ülkelerdeki eğitim kurumları arasında işbirliği sağlamak ve yabancı dil öğrenenlere yardımcı olmak amacıyla tanıtılan Avrupa Dilleri Ortak Başvuru Metni’nin dilbilimsel dayanakları bilimsel alan yazın ışığında tartışılmıştır. Bu bağlamda, öncelikli olarak iletişimsel yeti kavramı incelenmiş, ardından iletişimsel yetiyi oluşturan bileşenlerden toplumdilbilimsel yeti ve edimbilimsel yeti kavramlarına açıklık getirilmeye çalışılmıştır. Çalışmada son olarak, yabancı dil öğreten ve öğrenenlerde dilin kullanımına yönelik öncelikli olarak iletişimsel yetinin geliştirilmesi gerektiği vurgulanmış ve bu doğrultuda öneriler getirilmiştir.

Anahtar Sözcükler: Avrupa Dilleri Ortak Başvuru Metni, iletişimsel yeti, toplumdilbilimsel yeti, edimbilimsel yeti

 

 

 
 
 
 
Dosyayı indirmek için aşağıdaki pencerenin herhangi bir yerine tıklayıp klavyeden CTRL+S tuşlarına basınız.

 

Yayınlandığı Kategori Makaleler

 

ÖZET

Özellikle Batılı ülkeler, dillerini öğretmek için birçok çalışma yapmışlar ve hâlâ yapmaktadırlar. Türkiye’de de benzer çalışmalar gözle görülür oranda artmakta ve yabancılara Türkçe öğretimi alanı hızla gelişmekte ve yaygınlaşmaktadır. Gerek yurt içinde, gerekse yurt dışında pek çok yerde Türkçe öğretimi yapılmaktadır. Her geçen gün Türkçe öğrenimine olan talep artmaktadır. Bu doğrultuda nitelikli ders materyallerine ve programlarına ihtiyaç duyulmaktadır. Ancak Türkçe öğretimi yapan kurumlar, öğretim materyallerini kendileri hazırlamakta ve hazırlanan bu materyaller, kurumların belirlediği programlar doğrultusunda oluşturulmaktadır. Bu programlar da içerik açısından, farklı yaklaşımları sergilemektedir. Bunun sonucunda ders kitaplarının içeriğinde farklılıklar oluşmaktadır. Bu durum yaklaşım farklılığı olarak görülse de yabancılara Türkçe öğretiminde evrensel bir tutumun olmadığını göstermektedir. Ancak bu evrensel tutum şu anda birçok AB, AB adayı ve AB dışındaki ülkeler tarafından yabancı dil öğretiminde uygulanan Avrupa Dilleri Öğretimi Ortak Çerçeve Metni doğrultusunda uygulanan dil öğretim programıyla sağlanabilir. Bu bağlamda biz de bu çalışmamızda ülkemizin kültürel yapısını ve dilimizin özelliklerini de dikkate alarak Avrupa Dilleri Öğretimi Ortak Çerçeve Metni doğrultusunda Türkçe öğrenmek isteyen yabancılar için A1, A2 seviyesinde Türkçe Öğretim Programı hazırlamaya çalıştık.
Anahtar Kelimeler: Türkçe Öğretimi, Yabancılara Türkçe Öğretimi, A1-A2 Seviyesinde Türkçe Programı.

 
 
 
Dosyayı indirmek için aşağıdaki pencerenin herhangi bir yerine tıklayıp klavyeden CTRL+S tuşlarına basınız.

 

Yayınlandığı Kategori Makaleler