Ne aramıştınız?

Sayfalar
Haber ve Duyurularda
Dosya ve Görsellerde
Kültür Köşesinde
Videolarda
Akademik Kategorilerde
Akademik Yazılarda
Arama - Haber Kaynağı
Arama - Etiketler
Perşembe, 05 Aralık 2013 15:55

Avrupa Dilleri Ortak Başvuru Metni ve Dilbilimsel Açıdan İncelenmesi

 

ÖZET

Bu araştırmada, Avrupa Konseyi tarafından üye ülkelerdeki eğitim kurumları arasında işbirliği sağlamak ve yabancı dil öğrenenlere yardımcı olmak amacıyla tanıtılan Avrupa Dilleri Ortak Başvuru Metni’nin dilbilimsel dayanakları bilimsel alan yazın ışığında tartışılmıştır. Bu bağlamda, öncelikli olarak iletişimsel yeti kavramı incelenmiş, ardından iletişimsel yetiyi oluşturan bileşenlerden toplumdilbilimsel yeti ve edimbilimsel yeti kavramlarına açıklık getirilmeye çalışılmıştır. Çalışmada son olarak, yabancı dil öğreten ve öğrenenlerde dilin kullanımına yönelik öncelikli olarak iletişimsel yetinin geliştirilmesi gerektiği vurgulanmış ve bu doğrultuda öneriler getirilmiştir.

Anahtar Sözcükler: Avrupa Dilleri Ortak Başvuru Metni, iletişimsel yeti, toplumdilbilimsel yeti, edimbilimsel yeti

 

 

 
 
 
 
Dosyayı indirmek için aşağıdaki pencerenin herhangi bir yerine tıklayıp klavyeden CTRL+S tuşlarına basınız.

 

Okunma 3267 kez