Kültür ve Turizm Bakanlığının GENÇDES projesi desteği ile hazırlanan "Türkçe Öğrenen Mülteci Gençler İçin Seviyelendirilmiş Hikâye Setleri" çalışması Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenen öğrencilerin yardımcı okuma kaynaklarına olan ihtiyaçları göz önünde bulundurularak hazırlanmıştır. Setlerin önsözü şu şekildedir; Millî Eğitim Bakanlığının…
Pazartesi, 05 Aralık 2016 13:25

Yedi İklim Video Etkinlik Kitabı

Yazan
Türkçe Eğitim Müdürlüğü tarafından görsel ve işitsel araçlarla Türkçe öğretimi için hizmet alımı yoluyla gerçekleştirilen eğitim videoları hazırlanmış ve bu videoların etkinliklerinin de yer aldığı bir çalışma kitabı oluşturulmuştur. Kitapta yer alan dinleme öncesi, sırası ve sonrası etkinliklerle öğrencilerin dinleme-izleme…
Pazartesi, 05 Aralık 2016 13:18

Yedi İklim Konuşma ve Yazma Kitabı

Yazan
Yunus Emre Enstitüsü Türkçe Öğretim Setinin A1 kitabında yer alan temalara uygun biçimde ve resimli olarak hazırlanan “Yedi İklim Konuşma ve Yazma Kitabı”yla öğrencilerin özellikle konuşma becerilerinin geliştirilmesi hedeflenmektedir. Kitapta tematik fotoğraflara, bunların arka sayfalarında da fotoğraflarla ilgili sorulara ve…
Çarşamba, 05 Kasım 2014 15:56

Yabancı Dilim Türkçe

Yazan
Türkçe, Hint- Avrupa dil ailesinden farklı bir yapıda olup grameri eklere dayalı bir dildir. Bu yüzden Türkçe öğreniminde gramer bilgisi , Türkçe öğreniminin temelini oluşturmaktadır. Temel Türkçe Grammer serisi , Türkçe'nin gramerini yabancılara en basit ve anlaşılır şekilde anlatmayı amaç…
Bu kitapta 7 farklı testte 900 soru hazırlanmıştır. Bu sorular Sayın öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Gulden Tum tarafından 2005-2009 yılları arasında gerek yurtdışında gerekse yurt içinde Türkçe öğrenen öğrenicilerin yaptıkları hataların derlenmesi ve çoktan seçmeli hale dönüştürülmesiyle oluşturulmuştur. Kitabın…
Çarşamba, 05 Şubat 2014 15:09

Türkçe Alıştırma Kitabım

Yazan
Küreselleşme insanların birbirinin kültürünü ve dilini öğrenme ihtiyacını hızlandırmıştır. Son zamanlarda birçok ülkede Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenmek isteyen kişilerin sayısı belirgin bir düzeyde artmıştır. Ancak, yabancı öğrenicilerin Türkçeyi yabancı dil olarak kolay ve işlevsel bir şekilde öğrenebilmeleri için yazılmış…
var iuser="26229", ibanner="1"