Yabancı dil olarak Türkçe öğretimi, Türkçe ve Türk kültürünün tanınması ve yaygınlaşması açısından son derece önemlidir. Bu konuda temel ve genel ilkelerin doğru belirlenmesi ve öğretimde bunlara eksiksiz olarak yer verilmesi gerekmektedir. Bunu gerçekleştirecek olanlar, yabancı dil olarak Türkçe öğretimi…
Cuma, 29 Mart 2013 17:03

Çoklu Zeka Uygulamaları

Yazan
Yeni müfredatla birlikte kaynak ve yardımcı kitapların hazırlanması bir zaruret olmuştur. Bu yeni uygulamayla birlikte, ders kitaplarını destekleyecek ve konuların daha etkili bir şekilde işlenmesine yardımcı olacak zengin materyalin hazırlanması, programın başarısında önemli rol oynayacaktır. Elinizdeki kitap, Türkçe derslerinde kullanılabilecek…
Türkçe öğretiminde öğretmen rehber kitaplarının azlığı nedeniyle istenen seviye bir türlü yakalanamamaktadır Herkes her vesileyle Türkçe öğretimindeki eksiklikleri gündeme getirmekte fakat bu kısır döngünün nasıl çözüleceği ile ilgili yöntem ve teknikler ortaya koyamamaktadır. Bu soruna çözüm bulabilmek için metot kitaplarımızdaki…
Yabancı Dil Olarak Türkçe eğitimi ülkemizde son zamanlarda önem kazanmaya başlayan bir alandır. Özellikle Avrupa’da ve Türk cumhuriyetlerinde Türkçe’ye karşı artan ilginin sonucu olarak, bu alanda tartışma ve araştırmaların hızlandığı gözlemlenmiştir. Ancak bu tartışma ve araştırma ortamına katkıda bulunabilecek yeterli…
Pazartesi, 18 Şubat 2013 12:34

Yabancı Dil Öğretimi

Yazan
Bu yapıt, Eğitim Fakültelerinin Yabancı Dil Öğretmenliği Bölümlerinin Özel Öğretim Yöntemleri dersleri için hazırlanmıştır. Ayrıca, yabancı dil öğrenmek ve öğretmek isteyenler içinde bir kılavuz niteliği taşımaktadır. Dil öğrenimindeki son gelişmeler ve özellikle Avrupa Konseyi, Yaşayan Diller Projesindeki son çalışmalar açıklanmıştır.…
var iuser="26229", ibanner="1"