Selçuk Doğan

Selçuk Doğan

fft261 mf5339861Antalya’nın Manavgat ilçesinde Halk eğitim Merkezi Müdürlüğü yerleşik yabancılara yönelik Türkçe kursu açtı.
Manavgat Belediyesi Side Gençlik Merkezi’nde açılan Türkçe kursuna 7 farklı ülkeden 20 yabancı uyruklu kursiyerin katıldığını belirten
Halk Eğitim Merkezi Müdürü Hüseyin Geyikoğlu, kursun 7 yıldır devam ettiğini söyledi. Kursa gelen yabancıların çoğunun Türklerle evli olduğunu belirten Geyikoğlu, "Kurslarımız 130 saat olup 3 ay sürmektedir. Birinci seviyeyi bitiren kursiyerlerimize ikinci seviye kurslarda açmaktayız. Bizim amacımız Türkçe ile birlikte Türk kültürünü ve geleneklerini de yakından öğretmek" dedi.
Türkçe dersi veren Almanca Öğretmeni Hüseyin Torun ise, "Manavgat Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü’nün açmış olduğu Türkçe kursuna, Almanya, Belçika, Avusturya, Rusya, Ukrayna, İngiltere, Hollanda gibi uyruklu yerleşik yabancılar katılmaktadır. Rus kökenli kursiyerlerimiz Türkçe’yi çok daha çabuk öğreniyorlar. İngilizler ise çok sıkıntı yaşıyorlar, Almanlarda Türklerle birlikte yaşadıkları için Türkçe’yi kolaylıkla öğrenebiliyorlar" şeklinde konuştu.

“I. Uluslararası Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi Sempozyumu” 22-23 Aralık 2014 tarihleri arasında Yunus Emre Enstitüsü ile Türk Dil Kurumunun ev sahipliğinde gerçekleştirilecektir.

Yunus Emre Vakfına bağlı olarak kurulan Yunus Emre Enstitüsü, kanunun amaçlarını gerçekleştirmek üzere eğitim ve öğretim faaliyetleri ile bilimsel araştırma ve uygulamaları yürütmektedir. Enstitü, kuruluş amaçları doğrultusunda Türk kültürünün, tarihinin, dilinin ve edebiyatının daha iyi tanıtılması ve öğretilmesi amacıyla araştırmalar yapmak, farklı kurumlarla işbirliği yaparak bilimsel çalışmaları desteklemek ve ortaya çıkan sonuçları çeşitli yayınlar vasıtasıyla kamuoyuna duyurmak amacına yönelik faaliyetler yürütmektedir.

Mezkûr amaçlar doğrultusunda Türk Dil Kurumu ile birlikte Türkçenin yabancı dil olarak öğretimine bilimsel zemin oluşturacak tematik sempozyumlar düzenlenmesi planlanmıştır. Bu çerçevede 22-23 Aralık tarihlerinde Ankara’da düzenlenecek olan “I. Uluslararası Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi Sempozyumu”nun teması “Teknoloji Tabanlı Öğretim” olarak belirlenmiştir. Sempozyumda, Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde teknolojinin kullanımı, web tabanlı öğretim, mobil uygulamalar, web tabanlı Türkçe öğretiminde yaklaşım, yöntem ve teknikler, web tabanlı dil öğretiminde dört temel dil becerisi ve elektronik içerikler, dil öğretiminde bilgisayar oyunlarından yararlanma, 3D simülasyon uygulamaları ve Türkçe öğretimi, web tabanlı sözlükler, web tabanlı Türkçe öğretiminde ölçme ve değerlendirme gibi konular ele alınacaktır.

Başvuru Sayfası

Sempozyum Ortakları

Türk Dil Kurumu

Yunus Emre Enstitüsü

Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı

Prof. Dr. Mustafa S. KAÇALİN - Türk Dili Kurumu Başkanı

Prof. Dr. Hayati DEVELİ - Yunus Emre Enstitüsü Başkanı

Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkan Yardımcısı

Ali KARAÇALI - Türk Dili Kurumu Başkan Yardımcısı

Prof. Dr. Şeref ATEŞ - Yunus Emre Enstitüsü Başkan Yardımcısı

Sempozyum Düzenleme Kurulu Üyeleri

Prof. Dr. Cengiz ALYILMAZ - Türkçenin Eğitimi ve Öğretimi Kolu Üyesi

Prof. Dr. Şeref BOYRAZ - Türkçenin Eğitimi ve Öğretimi Kolu Üyesi

Doç. Dr. Mustafa BALCI - Yunus Emre Enstitüsü Merkez Koordinatörü

Yrd. Doç. Dr. İbrahim GÜLTEKİN - YETEM Müdürü

Sempozyum Sekreteryası

Işıl İrem ALTUN - Türk Dil Kurumu, Uzman

Kerim SARIGÜL - YEE Sınav Birimi Sorumlusu

Mustafa KAYIHAN - YEE Türkoloji Birimi Sorumlusu

Kürşat ARAMAK - YEE Türkçe Eğitim Birimi, Uzman Yardımcısı

Dilek KOCAYANAK YEE Sınav Birimi, Uzman Yardımcısı

Nursel TAN ELMAS - YEE Sınav Birimi, Uzman Yardımcısı

Gül GÖNÜLTAŞ - YEE Türkçe Eğitim Birimi, Uzman Yardımcısı

Ayşe YORULMAZ - YEE Türkçe Eğitim Birimi, Uzman Yardımcısı

Metin IŞIKOĞLU - YEE Sınav Birimi, Uzman Yardımcısı

Selçuk DOĞAN - YEE Sınav Birimi, Uzman Yardımcısı

Memur Şule KORKMAZ - YEE Türkçe Eğitim ve Sınav Merkezi

Katılım Şartları

1. Bildiri dili Türkçe ve İngilizcedir. Özet kısmı Türkçe ve İngilizce olarak hazırlanmalıdır.

2. Sempozyuma başvuru, tam metin üzerinden olacaktır.

3. Sempozyuma başvuru tarihi 30 Eylül 2014 – 28 Kasım 2014 olarak belirlenmiştir.

4. Bildiriler, Türkçe ve İngilizce özetleriyle birlikte yazım kuralları bölümünde istenen biçimde en geç 28 Kasım 2014 tarihine kadar Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir. adresine bildiri metni gönderme formu aracılığıyla gönderilmelidir. 28 Kasım 2014 tarihinden sonra gönderilen bildiriler kabul edilmeyecektir.

5. Yazıların tüm sorumluluğu yazar/yazarlara aittir.

6. E-posta mesajı ya da e-posta eki aracılığıyla gönderilen iletiler dikkate alınmayacaktır.

7. Sempozyuma birden fazla yazarlı bildiri ile katılanlardan sadece birinin ulaşım ve konaklama masrafı karşılanacaktır.

8. Sempozyuma dinleyici olarak katılmak için herhangi bir başvuruda bulunmak ya da ücret yatırmak gerekmemektedir. Ancak bildiriyle katılanlara sağlanacak imkânlar, dinleyicilere sunulamamaktadır. “Katılım belgesi” yalnızca bildiriyle katılanlara verilmektedir.

Sempozyum Yeri

Türk Dil Kurumu, Atatürk Bulvarı No: 217, Kavaklıdere / ANKARA (TDK Konferans Salonu)

Ulaşım ve Konaklama

Katılımcıların ulaşım, konaklama ve iaşeleri Sempozyum Düzenleme Kurulu tarafından karşılanacaktır. Birden fazla yazarlı bildiri ile katılanlardan sadece birinin ulaşım ve konaklama masrafı karşılanacaktır.

Ele Alınacak Konular

• Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Mobil Uygulamaları

• Yabancılara Türkçe Öğretiminde Etkileşimli Z-Kitap Uygulamaları ve Akıllı Tahta Kullanımı

• Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Kullanılacak Programlar

• Web Tabanlı Uzaktan Türkçe Öğretimi, Yaklaşım, Yöntem ve Teknikler

• Türkçenin Web Tabanlı Öğretiminde Dört Temel Dil Becerisi (Dinleme, Okuma, Konuşma, Yazma)

• Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Bilgisayar Oyunlarının Kullanımı

• Web Tabanlı Türkçe Öğretiminde Ölçme ve Değerlendirme

• Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Web Tabanlı Sözlük Çalışmaları

• Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Kısa ve Uzun Metrajlı Filmlerden Yararlanma

• 3D Simülasyon Uygulamaları ile Türkçe Öğretimi

• Elektronik Ortamda Kullanılabilecek Etkinliklerin Özellikleri ve Çeşitliliği

Bildiri ve Poster Hazırlama

Bildirilerle İlgili Genel Açıklamalar

Sempozyumumuza başvuracak sayın üyeler, bilindiği gibi bildiriler Sempozyum sonrası basılmaktadır. Basım öncesi bildiriler tek tek okunmakta, gereken tashihler yapılmaktadır. Bu bakımdan bildirilerin geciktirilmeden basılması için bazı hususların hatırlatılmasında yarar görülmüştür.

Bildiri Tam Metni Hazırlama ve Sunum Kuralları

1. Bildiride Türk Dil Kurumunun “Yazım Kılavuzu”na uyulmalı,

2.Bildiri daha önce başka bir yerde yayımlanmamış veya başka bir kongrede sunulmamış olmalı,

3. Bildiri 15 dakikalık süreyi aşmayacak şekilde düzenlenmeli,

4. Bildirilerde kaynak gösterme APA atıf stilinin 5. edisyonuna (American Psychological Association, 5th edition) göre yapılmalıdır. Farklı bir kaynakça sistemi ile hazırlanan bildiriler yayımlanmayacaktır.

5. İlk sayfanın altında (dipnot olarak) bildiri sahibi, görevli olduğu kurumu belirtmeli ve istenirse genel ağ adresi yazı tipi Times New Roman 10 punto büyüklüğünde yazabilir.

Poster Hazırlama ve Sunum Kuralları

• Arzu edenler posterle sunum yapabilirler. Posterler yukarıda açıklanan kurallara göre yazılmalıdır.

• Posterlerin ebadı 90x100 cm ölçülerinde olmalıdır.

• Posterler kongre süresince sergilenecektir. Posteri sunacak kişi sunum günü posterinin başında belirlenen saatte bulunmalıdır. Posterlerin asılması için gerekli malzeme, poster alanında görevliler tarafından sağlanacaktır.

Önemli Tarihler

28 Kasım 2014- Tam metinlerin gönderilmesi için son gün

9 Aralık 2014 - Kabul edilen bildirilerin katılımcılara duyurulması

22-23 Aralık 2014 - “I. Uluslararası Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi Sempozyumu: Teknoloji Tabanlı Öğretim”

İrtibat

Telefon: +90 (312) 309 11 88 (Yunus Emre Enstitüsü)

Telefon: +90 (312) 457 52 00 (Türk Dil Kurumu)

E-Posta: Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.

Perşembe, 26 Haziran 2014 17:02

MEB yurt dışına 100 okutman gönderecek

mebyurtdisiokutmanMEB Avrupa Birliği ve ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü, Dışişleri Bakanlığından gelen talepler doğrultusunda, 2014 ve sonraki yıllarda yurt dışında faaliyette bulunan üniversitelerin Türkoloji kürsüleri ile Büyükelçiliklerimiz/Başkonsolosluklarımız nezdindeki Türk Kültür Merkezlerinin okutman ihtiyacını karşılamak amacıyla sınavla (100) okutman seçecektir.

Başvuru şartları, süresi, şekli seçme sınavı ve yurt dışında görevlendirilmeye dair esas ve usuller ile diğer hususların yer aldığı “Yurt Dışında Görevlendirilecek Okutmanları Seçme ve Görevlendirme Kılavuzu-2014/2” dosyasını bu bağlantıdan edinebilirsiniz.

BAŞVURUDA BULUNACAK VE YURT DIŞINDA GÖREVLENDİRİLECEK ADAYLARDA ARANACAK ŞARTLAR:
a) T.C vatandaşı olmak
b) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’na veya 2914 Sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu’na tabi olarak çalışıyor olmak (vekil öğretmenler ile sözleşmeli olarak çalışanlar hariç)
c) Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümlüler hariç olmak üzere, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara Fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak.
ç) Son 10 yılda haklarında uyarma ve kınama cezaları dışında disiplin cezası verilmemiş olmak (Disiplin cezalarının affı kanunu ile affedilenler hariç)
d) Askerlik hizmetini yapmış olmak veya askerlik hizmetinden muaf tutulmuş olmak,
e) Görevini yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı bulunmamak,
f) Daha önce öğretmen veya okutman olarak görevlendirilen personelin ikinci kez yurt dışında görevlendirilebilmesi için, daha önceki yurt dışı görevini başarılı olarak tamamlamış ve yurt içi görevine başlamasından itibaren son başvuru tarihi itibarıyla en az iki yıl çalışmış olmak,
g) Üniversitelerde çalışanlarda; -askerlikte geçen süre hariç- son başvuru tarihi itibarıyla en az beş yıl hizmeti bulunup halen öğretim elemanı olarak çalışıyor olmak,
h) Millî Eğitim Bakanlığında çalışanlarda; -askerlikte geçen süre hariç- son başvuru tarihi itibarıyla Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî okullarda en az beş yıl öğretmenlik hizmeti bulunup halen merkez veya taşra teşkilatı birimlerinde çalışıyor olmak,
i) Hizmetin gerektirdiği temsil yeteneğine sahip bulunmak,
j) Yurtdışında görevlendirilmesine bir engeli bulunmamak,
k) Başvurunun son günü itibarıyla İngilizce, Almanca, Fransızca, Arapça, Rusça, Farsça ve İtalyanca dillerinin birinden, son beş yıl içinde, ÖSYM tarafından yapılan KPDS, ÜDS veya YDS’den en az I. BÖLÜM; 3 üncü maddenin A- (60) ve B- (75) puan seviyesinde belge (ÖSYM “Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri”) sahibi olmak,
l) Yapılacak sınavda başarılı olmak

AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Telefon : Yurtdışı Teşkilatı Daire Başkanlığı
(0312) 418 82 88-418 34 41-419 19 45’den 4112 veya 4131
Faks : Yurtdışı Teşkilatı Daire Başkanlığı
(0312) 418 82 89 veya 425 54 01
İnternet Adresi : http://abdigm.meb.gov.tr
E-Posta : Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.

var iuser="26229", ibanner="1"