Selçuk Doğan

Selçuk Doğan

Pazar, 02 Kasım 2014 18:27

Kâtip Çelebi De TÖMER Coşkusu

fft261 mf5617561İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÖMER), İKÇÜ Sürekli eğitim Merkezi bünyesinde eğitime başladı.
Eğitim hayatına ’merhaba’ diyen İKÇÜ TÖMER’in açılışına, Rektör Prof. Dr. Galip Akhan, Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Turan Gökçe, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) İzmir Koordinatörü Dr.Fırat Yaldız, İKÇÜ Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı Yrd.Doç.Dr. Ünal Şenel, çok sayıda öğretim üyesi ve yurt dışından gelen öğrenciler katıldı.
“HER İNSAN BİR Kitap GİBİ”
Ülkelerinin mahalli kıyafetleri ve bayraklarıyla törene renk katan öğrencilere seslenen Rektör Prof.Dr. Galip Akhan, henüz 4 yıllık genç bir üniversite olarak uluslararası üniversite olma yolunda önemli adımlar attıklarını TÖMER’in de bunlardan biri olduğunu kaydetti. Farklı kültürlerin aynı platformlarda bir araya gelmesinin kültürel bir renklilik kattığını söyleyen Prof.Dr. Akhan, yurt dışı seyahatlerinden örnekler verdi. Prof.Dr. Akhan, “Farklı kültürlerle bir arada olmak, değişik davranışları görmek bence dünyanın en büyük zenginliklerinden bir tanesi. Seyahatlerimde her tanıştığım insanın bir kitap kadar değerli olduğunu anladım. Yurt dışı seyahatlerim bana çok şey kattı” dedi.
İZMİR’DEN DÜNYA BARIŞINA KATKI
İKÇÜ’de dünyanın tüm kültür mozaiğini buluşturan rengarenk bir kampüs oluşturma arzusunda olduklarını kaydeden Rektör Prof.Dr.Akhan, şöyle konuştu: “Kampusümüzde Afrika’dan, Asya’dan, dünyanın farklı kıtalarından gelen öğrencileri bir arada görünce çok mutlu oluyorum. Bu törende de çok duygulandım. Çünkü hayallerimiz gerçek oluyor. İnşallah birkaç yıl içinde kampusümüz de bu kadar renkli ve çok kültürlü olur. Bunun dünya barışına da değer katacağına inanıyorum. Başta Türkçe konuşurken tereddüt ettim ama gördüm ki öğrencilerimiz gayet güzel Türkçe konuşuyor. Umuyorum bu Türkçeleri de burada daha da ilerleyecek. Avrasya’nın kilit noktasında bulunan Türkiye’nin üçüncü büyük şehri İzmir’de kurulmuş olan Merkez, genç ve dinamik kadrosuyla kökleri tarihin derinliklerine uzanan, geniş bir coğrafyada konuşulan zengin dünya dillerinden biri olan Türkçemizi öğrenmek ve bu sayede kültür deryamıza girmek isteyen herkesi beklemektedir.”
“TÜRKÇEYE OLAN İLGİ ARTTI”
İKÇÜ-TÖMER hakkında bilgi veren Prof.Dr. Turan Gökçe de merkezlerinin Türkiye’nin ve Türk kültürünün tanıtımında, başta İzmir olmak üzere tüm Türkiye’de ve dünyada seçkin, saygın ve örnek bir kurum olacağını söyledi. Türkiye’nin hızlı bir büyüme kaydetmesi, bölgesel bir güç olmanın ötesinde küresel etkisini de artıran bir ülke olduğunu belirten Prof.Dr.Gökçe, “Bunun doğal yansıması olarak her geçen gün Türkçeye olan ilgi arttı. Ticaret başta olmak üzere, çeşitli vesilelerle Türkiye ile ilgili proje geliştiren ve Türkçe öğrenme ihtiyacı hisseden yabancılara verilecek olan dil eğitimi de İKÇÜ-TÖMER’in görev kapsamında değerlendirilmektedir. Türkiye’nin üçüncü büyük şehri konumunda bulunan İzmir’in her geçen gün daha çok yabancıyı bünyesinde barındıran bir şehir haline gelmesi, yakın gelecekte daha da büyüyecek olması, yabancılara Türkçe öğretimi alanındaki çalışmalara hız verilmesini gerekli kılmaktadır” diye konuştu.
“TÜRK DÜNYASINDA TÜRKİYE TÜRKÇESİ ORTAK BİR DİL OLACAK”
Prof.Dr.Gökçe, merkezde, Moldova, Etiyopya, Somali, Kazakistan, Ruanda, Kenya, Sudan, Suudi arabistan, Filistin, Pakistan, Hindistan, Gana, Liberya ve Eritre olmak üzere toplam 19 öğrenci ayrıca Yunanistan’dan Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Türk-İslam Arkeolojisi Bölümü Türk-İslam Arkeolojisi Anabilim Dalı’nda yüksek yapacak olan bir öğrenci bulunduğu bilgisini verdi. Prof.Dr.Gökçe, TÖMER’in ülkemizin tarihî ve kültürel zenginlikleriyle doğru tanıtılmasına katkıda bulunmayı da hedeflediğini belirterek "Türk devlet ve akraba topluluklarına mensup olan soydaşlarımızın sadece görecekleri lisans ya da lisansüstü eğitimleri için değil, Türk dünyasında Türkiye Türkçesi ile ortak bir dil ile konuşarak anlaşabilecekler” dedi.
“İKÇÜ TÖMER’İN BÜYÜK BAŞARISI”
Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı İzmir Bölge Koordinatörü Dr.Fırat Yaldız da öğrencilerin 2 hafta gibi kısa zamanda kendilerini Türkçe ifade edebilmelerinin Kâtip Çelebi TÖMER adına büyük bir başarı olduğunu ve gelinen bu noktanın İzmir için de hızlı bir başlangıç olduğunu vurguladı. Yaldız, ayrıca öğrencilerin Türkçe’yi öğrenirken kendi kültür zenginliklerini yansıtmalarının da çok anlamlı olduğunu, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar başkanlığının misyonuyla da örtüştüğünü dile getirdi.
Tören Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi öğretim elemanları Öğretim Görevlisi Mücahit Yalçın Öztüfekçi ve Araştırma Görevlisi Cem Çırak’ın Türk müziğinden sundukları örneklerle sona erdi.

fft261 mf5339861Antalya’nın Manavgat ilçesinde Halk eğitim Merkezi Müdürlüğü yerleşik yabancılara yönelik Türkçe kursu açtı.
Manavgat Belediyesi Side Gençlik Merkezi’nde açılan Türkçe kursuna 7 farklı ülkeden 20 yabancı uyruklu kursiyerin katıldığını belirten
Halk Eğitim Merkezi Müdürü Hüseyin Geyikoğlu, kursun 7 yıldır devam ettiğini söyledi. Kursa gelen yabancıların çoğunun Türklerle evli olduğunu belirten Geyikoğlu, "Kurslarımız 130 saat olup 3 ay sürmektedir. Birinci seviyeyi bitiren kursiyerlerimize ikinci seviye kurslarda açmaktayız. Bizim amacımız Türkçe ile birlikte Türk kültürünü ve geleneklerini de yakından öğretmek" dedi.
Türkçe dersi veren Almanca Öğretmeni Hüseyin Torun ise, "Manavgat Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü’nün açmış olduğu Türkçe kursuna, Almanya, Belçika, Avusturya, Rusya, Ukrayna, İngiltere, Hollanda gibi uyruklu yerleşik yabancılar katılmaktadır. Rus kökenli kursiyerlerimiz Türkçe’yi çok daha çabuk öğreniyorlar. İngilizler ise çok sıkıntı yaşıyorlar, Almanlarda Türklerle birlikte yaşadıkları için Türkçe’yi kolaylıkla öğrenebiliyorlar" şeklinde konuştu.

“I. Uluslararası Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi Sempozyumu” 22-23 Aralık 2014 tarihleri arasında Yunus Emre Enstitüsü ile Türk Dil Kurumunun ev sahipliğinde gerçekleştirilecektir.

Yunus Emre Vakfına bağlı olarak kurulan Yunus Emre Enstitüsü, kanunun amaçlarını gerçekleştirmek üzere eğitim ve öğretim faaliyetleri ile bilimsel araştırma ve uygulamaları yürütmektedir. Enstitü, kuruluş amaçları doğrultusunda Türk kültürünün, tarihinin, dilinin ve edebiyatının daha iyi tanıtılması ve öğretilmesi amacıyla araştırmalar yapmak, farklı kurumlarla işbirliği yaparak bilimsel çalışmaları desteklemek ve ortaya çıkan sonuçları çeşitli yayınlar vasıtasıyla kamuoyuna duyurmak amacına yönelik faaliyetler yürütmektedir.

Mezkûr amaçlar doğrultusunda Türk Dil Kurumu ile birlikte Türkçenin yabancı dil olarak öğretimine bilimsel zemin oluşturacak tematik sempozyumlar düzenlenmesi planlanmıştır. Bu çerçevede 22-23 Aralık tarihlerinde Ankara’da düzenlenecek olan “I. Uluslararası Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi Sempozyumu”nun teması “Teknoloji Tabanlı Öğretim” olarak belirlenmiştir. Sempozyumda, Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde teknolojinin kullanımı, web tabanlı öğretim, mobil uygulamalar, web tabanlı Türkçe öğretiminde yaklaşım, yöntem ve teknikler, web tabanlı dil öğretiminde dört temel dil becerisi ve elektronik içerikler, dil öğretiminde bilgisayar oyunlarından yararlanma, 3D simülasyon uygulamaları ve Türkçe öğretimi, web tabanlı sözlükler, web tabanlı Türkçe öğretiminde ölçme ve değerlendirme gibi konular ele alınacaktır.

Başvuru Sayfası

Sempozyum Ortakları

Türk Dil Kurumu

Yunus Emre Enstitüsü

Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı

Prof. Dr. Mustafa S. KAÇALİN - Türk Dili Kurumu Başkanı

Prof. Dr. Hayati DEVELİ - Yunus Emre Enstitüsü Başkanı

Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkan Yardımcısı

Ali KARAÇALI - Türk Dili Kurumu Başkan Yardımcısı

Prof. Dr. Şeref ATEŞ - Yunus Emre Enstitüsü Başkan Yardımcısı

Sempozyum Düzenleme Kurulu Üyeleri

Prof. Dr. Cengiz ALYILMAZ - Türkçenin Eğitimi ve Öğretimi Kolu Üyesi

Prof. Dr. Şeref BOYRAZ - Türkçenin Eğitimi ve Öğretimi Kolu Üyesi

Doç. Dr. Mustafa BALCI - Yunus Emre Enstitüsü Merkez Koordinatörü

Yrd. Doç. Dr. İbrahim GÜLTEKİN - YETEM Müdürü

Sempozyum Sekreteryası

Işıl İrem ALTUN - Türk Dil Kurumu, Uzman

Kerim SARIGÜL - YEE Sınav Birimi Sorumlusu

Mustafa KAYIHAN - YEE Türkoloji Birimi Sorumlusu

Kürşat ARAMAK - YEE Türkçe Eğitim Birimi, Uzman Yardımcısı

Dilek KOCAYANAK YEE Sınav Birimi, Uzman Yardımcısı

Nursel TAN ELMAS - YEE Sınav Birimi, Uzman Yardımcısı

Gül GÖNÜLTAŞ - YEE Türkçe Eğitim Birimi, Uzman Yardımcısı

Ayşe YORULMAZ - YEE Türkçe Eğitim Birimi, Uzman Yardımcısı

Metin IŞIKOĞLU - YEE Sınav Birimi, Uzman Yardımcısı

Selçuk DOĞAN - YEE Sınav Birimi, Uzman Yardımcısı

Memur Şule KORKMAZ - YEE Türkçe Eğitim ve Sınav Merkezi

Katılım Şartları

1. Bildiri dili Türkçe ve İngilizcedir. Özet kısmı Türkçe ve İngilizce olarak hazırlanmalıdır.

2. Sempozyuma başvuru, tam metin üzerinden olacaktır.

3. Sempozyuma başvuru tarihi 30 Eylül 2014 – 28 Kasım 2014 olarak belirlenmiştir.

4. Bildiriler, Türkçe ve İngilizce özetleriyle birlikte yazım kuralları bölümünde istenen biçimde en geç 28 Kasım 2014 tarihine kadar Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir. adresine bildiri metni gönderme formu aracılığıyla gönderilmelidir. 28 Kasım 2014 tarihinden sonra gönderilen bildiriler kabul edilmeyecektir.

5. Yazıların tüm sorumluluğu yazar/yazarlara aittir.

6. E-posta mesajı ya da e-posta eki aracılığıyla gönderilen iletiler dikkate alınmayacaktır.

7. Sempozyuma birden fazla yazarlı bildiri ile katılanlardan sadece birinin ulaşım ve konaklama masrafı karşılanacaktır.

8. Sempozyuma dinleyici olarak katılmak için herhangi bir başvuruda bulunmak ya da ücret yatırmak gerekmemektedir. Ancak bildiriyle katılanlara sağlanacak imkânlar, dinleyicilere sunulamamaktadır. “Katılım belgesi” yalnızca bildiriyle katılanlara verilmektedir.

Sempozyum Yeri

Türk Dil Kurumu, Atatürk Bulvarı No: 217, Kavaklıdere / ANKARA (TDK Konferans Salonu)

Ulaşım ve Konaklama

Katılımcıların ulaşım, konaklama ve iaşeleri Sempozyum Düzenleme Kurulu tarafından karşılanacaktır. Birden fazla yazarlı bildiri ile katılanlardan sadece birinin ulaşım ve konaklama masrafı karşılanacaktır.

Ele Alınacak Konular

• Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Mobil Uygulamaları

• Yabancılara Türkçe Öğretiminde Etkileşimli Z-Kitap Uygulamaları ve Akıllı Tahta Kullanımı

• Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Kullanılacak Programlar

• Web Tabanlı Uzaktan Türkçe Öğretimi, Yaklaşım, Yöntem ve Teknikler

• Türkçenin Web Tabanlı Öğretiminde Dört Temel Dil Becerisi (Dinleme, Okuma, Konuşma, Yazma)

• Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Bilgisayar Oyunlarının Kullanımı

• Web Tabanlı Türkçe Öğretiminde Ölçme ve Değerlendirme

• Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Web Tabanlı Sözlük Çalışmaları

• Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Kısa ve Uzun Metrajlı Filmlerden Yararlanma

• 3D Simülasyon Uygulamaları ile Türkçe Öğretimi

• Elektronik Ortamda Kullanılabilecek Etkinliklerin Özellikleri ve Çeşitliliği

Bildiri ve Poster Hazırlama

Bildirilerle İlgili Genel Açıklamalar

Sempozyumumuza başvuracak sayın üyeler, bilindiği gibi bildiriler Sempozyum sonrası basılmaktadır. Basım öncesi bildiriler tek tek okunmakta, gereken tashihler yapılmaktadır. Bu bakımdan bildirilerin geciktirilmeden basılması için bazı hususların hatırlatılmasında yarar görülmüştür.

Bildiri Tam Metni Hazırlama ve Sunum Kuralları

1. Bildiride Türk Dil Kurumunun “Yazım Kılavuzu”na uyulmalı,

2.Bildiri daha önce başka bir yerde yayımlanmamış veya başka bir kongrede sunulmamış olmalı,

3. Bildiri 15 dakikalık süreyi aşmayacak şekilde düzenlenmeli,

4. Bildirilerde kaynak gösterme APA atıf stilinin 5. edisyonuna (American Psychological Association, 5th edition) göre yapılmalıdır. Farklı bir kaynakça sistemi ile hazırlanan bildiriler yayımlanmayacaktır.

5. İlk sayfanın altında (dipnot olarak) bildiri sahibi, görevli olduğu kurumu belirtmeli ve istenirse genel ağ adresi yazı tipi Times New Roman 10 punto büyüklüğünde yazabilir.

Poster Hazırlama ve Sunum Kuralları

• Arzu edenler posterle sunum yapabilirler. Posterler yukarıda açıklanan kurallara göre yazılmalıdır.

• Posterlerin ebadı 90x100 cm ölçülerinde olmalıdır.

• Posterler kongre süresince sergilenecektir. Posteri sunacak kişi sunum günü posterinin başında belirlenen saatte bulunmalıdır. Posterlerin asılması için gerekli malzeme, poster alanında görevliler tarafından sağlanacaktır.

Önemli Tarihler

28 Kasım 2014- Tam metinlerin gönderilmesi için son gün

9 Aralık 2014 - Kabul edilen bildirilerin katılımcılara duyurulması

22-23 Aralık 2014 - “I. Uluslararası Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi Sempozyumu: Teknoloji Tabanlı Öğretim”

İrtibat

Telefon: +90 (312) 309 11 88 (Yunus Emre Enstitüsü)

Telefon: +90 (312) 457 52 00 (Türk Dil Kurumu)

E-Posta: Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.

var iuser="26229", ibanner="1"