Ne aramıştınız?

Sayfalar
Haber ve Duyurularda
Dosya ve Görsellerde
Kültür Köşesinde
Videolarda
Akademik Kategorilerde
Akademik Yazılarda
Arama - Haber Kaynağı
Arama - Etiketler

Ögeler etikete göre görüntüleniyor: Yunus Emre Enstitüsü

Değerli Araştırmacılar,

“Uluslararası Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi Sempozyumu” 8-10 Ekim 2015 tarihleri arasında Yunus Emre Enstitüsü, Türk Dil Kurumu ve Atatürk Üniversitesinin işbirliğiyle gerçekleştirilecektir.
Yunus Emre Vakfına bağlı olarak kurulan Yunus Emre Enstitüsü, kanunun amaçlarını gerçekleştirmek üzere eğitim ve öğretim faaliyetleri ile bilimsel araştırma ve uygulamaları yürütmektedir. Enstitü, kuruluş amaçları doğrultusunda Türk kültürünün, tarihinin, dilinin ve edebiyatının daha iyi tanıtılması ve öğretilmesi amacıyla araştırmalar yapmak, farklı kurumlarla işbirliği yaparak bilimsel çalışmaları desteklemek ve ortaya çıkan sonuçları çeşitli yayınlar vasıtasıyla kamuoyuna duyurmak amacına yönelik faaliyetler yürütmektedir.

Mezkûr amaçlar doğrultusunda Türk Dil Kurumu ve Atatürk Üniversitesi ile birlikte Türkçenin yabancı dil olarak öğretimine bilimsel zemin oluşturacak tematik sempozyumlar düzenlenmesi planlanmıştır. Bu çerçevede 8-10 Ekim 2015 tarihlerinde Atatürk Üniversitesinde düzenlenecek olan “Uluslararası Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi Sempozyumu”nun teması “Türk dillilere Türkiye Türkçesi Öğretimi” olarak belirlenmiştir. Sempozyumda, Türk dillilere Türkiye Türkçesi öğretimine yönelik müfredat çalışması, Türk dillilere Türkiye Türkçesi öğretiminde karşılaşılan meseleler ve çözüm önerileri, Türk dilli öğrencilerin sosyo-kültürel sorunları ve bunun Türkiye Türkçesi öğretimine etkisi, Türk dillilere Türkiye Türkçesi öğretiminde ölçme ve değerlendirme, alfabe farklılığından mütevellit sorunlar vb. konular ele alınacaktır.
Değerli katkılarınızı bekliyoruz.

Başvuru Adresi

Yayınlandığı Kategori Duyurular ve Haberler

17 Kasım-12 Aralık 2014 tarihleri arasında İstanbul'da “Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Sertifika Programı” düzenlenecektir.

Genel Bilgiler

Yunus Emre Enstitüsü tarafından İstanbul Üniversitesi Dil Merkezi işbirliğiyle İstanbul’da 17 Kasım-12 Aralık 2014 tarihleri arasında “Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Sertifika Programı” düzenlenecektir.
Program, yabancı dil olarak Türkçenin öğretimi alanında eğitimcilerin donanımlarının arttırılmasını amaçlamaktadır. Eğitimler hafta içi her gün 09.00-16.00 saatleri arasında İÜ Dil Merkezi Tophane şubesinde gerçekleştirilecektir.
Program süresince İstanbul Üniversitesi Dil Merkezi’nde yapılacak uygulamaların dışında “Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi” ve “Eğitim Yönetimi” alanındaki uzmanlar tarafından eğitim seminerleri verilecektir. Bu programı başarıyla tamamlayanlar sertifika almaya hak kazanacaklardır.
Programda başarılı olamayan katılımcılara ise yalnızca katılım belgesi verilecektir.

Sertifika Programına Başvur

Başvuru Koşulları

Bu programa üniversitelerin Türkçe Öğretmenliği, Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği, Türk Dili ve Edebiyatı, Dilbilim ve Çağdaş Türk Lehçeleri Bölümlerinden mezunlar ile bu alanlarda yüksek lisans veya doktora yapanlar başvurabilir.

Programa katılmak isteyenler, kayıt taleplerini 5-13 Kasım 2014 tarihleri arasında internet sayfasında yer alan başvuru formunu doldurarak sistem üzerinden Enstitüye ulaştırabilirler.

Başvuruların değerlendirilmesinden sonra 16 Kasım 2014 tarihinde asıl kayıtları yapılan katılımcılara e-posta yoluyla bilgi verilecektir.

16 Kasım akşam 18.00’e kadar kişilerin diploma fotokopileri ve banka dekontunun iletişim bilgisi bölümünde yer alan ilgili kişiye, teslim edilmesi gerekmektedir.

(Belgeler, e-posta yoluyla elektronik ortamda gönderilebilir. Yetkili tarafından katılımcılara evrakların teslim alındığına dair bilgilendirme iletisi gönderilecektir.)

Katılım Ücreti

Dört hafta sürecek “Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Sertifika Programı”na katılım ücreti 800 TL’dir.

Ücretin yatırılacağı banka hesap bilgileri:

Ziraat Bankası
Merkez Şubesi
IBAN: TR 84 0001 0000 0154 4845 2350 13 (TL Hesabı)

Seminer Konuları
 Yetişkin Eğitiminde İnsan Unsuru: Yönetsel Etik ve Psikolojik Boyut
 Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Sorunlar
 Dinleme Öğretimi, Dinleme Beceri Düzlemleri, Dinleme Beceri Düzlemlerine Göre Farklı
 Teknikler ve Kullanılabilecek Görsel - İşitsel Araçlar
 Yabancılara Türkçe Öğretiminde Konuşma Becerisinin Geliştirilmesi
 Yabancılara Türkçe Öğretiminde Dil Bilgisi Öğretimi
 Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Okuma Anlama Metinleri
 Yabancılara Türkçe Öğretiminde Yazma Becerisinin Geliştirilmesi
 Yabancılara Türkçe Öğretiminde Tematik Yaklaşım ve Kelime Öğretimi
 Yabancılara Türkçe Öğretiminde Eğitici Oyunlar
 Yabancılara Türkçe Öğretiminde Ek Materyal Olarak Okuma Metinleri ve Okuma Kitapları
 Türkçe Öğretiminde Kullanılan Kaynaklar ve Materyal Geliştirme
 Yabancı Dil Öğretiminde Sınıf İçi Uygulamalar
 Yabancılara Türkçe Öğretiminde Okuma Altı Metin Soruları
 Yabancılara Türkçe Öğretiminde Ölçme ve Değerlendirme
 Yabancılara Türkçe Öğretiminde Ölçme ve Değerlendirme
 Yabancılara Türkçe Öğretiminde Sınav Hazırlama ve Uygulama Esasları
 Yabancılara Türkçe Öğretiminde Beden Dilinin Kullanımı
 Diksiyon ve Hitabet
 Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminin İncelikleri (Yabancılara Türkçe Öğretimi Nasıl Olmalıdır?)

İletişim

Ayşe YORULMAZ

Yunus Emre Enstitüsü
Türkçe Eğitim Birimi (Ek Bina)
Uzman Yardımcısı
0312 309 11 88 /1057
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Seminer Adresi:

İstanbul Üniversitesi Dil Merkezi
Hacı Mimi Mah. Kemeraltı Cad.
No 29 Tophane-Beyoğlu
Tel: +902122436729 / +905336254082 (Gözde Orhan)
Faks: +902122436728
E-posta: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Yayınlandığı Kategori Duyurular ve Haberler

25-26 Mayıs 2013 tarihlerinde, eş zamanlı olarak, Yunus Emre Enstitüsüne bağlı yurtdışındaki Türk Kültür Merkezlerinde uluslararası ölçekte Türkçe Yeterlik Sınavı (TYS) yapıldı.

“5653 sayılı Yunus Emre Vakfının Kuruluş Kanunu” ile Türkiye dışında gerçekleştirilecek Türk diline dair eğitim, sınav ve belgelendirme faaliyetlerini yürütmek üzere yetkilendirilmiş olan Yunus Emre Enstitüsü, ilk "Türkçe Yeterlik Sınavı"nı geçtiğimiz hafta sonu sorunsuz şekilde gerçekleştirdi.

İki oturumda gerçekleştirilen sınavın birinci bölümünde adayların okuma, dinleme ve yazma; ikinci bölümünde ise konuşma becerileri ölçüldü. Adaylar sınavın birinci bölümünde 165 dakika; ikinci bölümünde ise 15 dakika ter döktü.

Türkçe Yeterlik Sınavı (TYS), Türkçeyi yabancı ya da ikinci dil olarak öğrenen bireylerin dil yeterliklerini ölçmek üzere Yunus Emre Enstitüsü Sınav Merkezi tarafından Avrupa Dilleri Öğretimi Ortak Çerçeve Metni’ne göre hazırlanmış “C1 Düzeyi”nde bir dil muafiyeti sınavı. Sınavda başarılı olanlara geçerlik süresi 2 yıl olan “Türkçe Yeterlik Belgesi” veriliyor. Bu belgeyi alanlar Türkiye’deki üniversitelerin 1 yıllık Türkçe hazırlık döneminden muaf oluyorlar. Ayrıca Türkçe Yeterlik Belgesi, Türkiye ile ticaret yapan yabancı şirketlerde ya da yabancı ülkelerdeki Türk şirketlerinde iş bulmak isteyenlerin de ihtiyaç duyduğu bir belge durumunda.

Türkçe Yeterlik Sınavı (TYS) Ocak, Mayıs ve Eylül olmak üzere yılda 3 kez yapılıyor. 25-26 Mayıs 2013 tarihlerinde Arnavutluk, Azerbaycan, Belçika, Bosna-Hersek, Gürcistan, İran, Kosova, Mısır, Kazakistan ve Japonya’nın dâhil olduğu 10 ülkedeki 12 Yunus Emre Türk Kültür Merkezinde gerçekleşen “Türkçe Yeterlik Sınavı”na (TYS) 223 öğrenci girdi.

Yunus Emre Enstitüsünün yetkilileri, bundan sonraki Türkçe Yeterlik Sınavı’nın Yunus Emre Türk Kültür Merkezlerinin bulunduğu tüm ülkelerde Eylül 2013’te gerçekleştirileceğini belirtti.

Yayınlandığı Kategori Duyurular ve Haberler