Ne aramıştınız?

Sayfalar
Haber ve Duyurularda
Dosya ve Görsellerde
Kültür Köşesinde
Videolarda
Akademik Kategorilerde
Akademik Yazılarda
Arama - Haber Kaynağı
Arama - Etiketler

Ögeler etikete göre görüntüleniyor: Türkçe Yeterlik Sınavı

Çarşamba, 12 Haziran 2013 10:36

Türkçe Yeterlik Sınavı (TYS) Nedir?

Yunus Emre Esntitüsü Türkçe Yeterlik Sınavı

İş veya eğitim için bir "Türkçe Yeterlik Belgesi"ne mi ihtiyacınız var?

 

 Türkçenizin yeterli olup olmadığını mı merak ediyorsunuz?

Yunus Emre Enstitüsünün bir sınavı var:

TÜRKÇE YETERLİK SINAVI (TYS)

 

  

 

Türkçe Yeterlik Sınavı (TYS), Yunus Emre Enstitüsü tarafından geliştirilen; okuma, dinleme, yazma ve konuşma becerilerinin ölçüldüğü bir muafiyet sınavıdır. Bu sınavda başarılı olanlara Türkçe Yeterlik Belgesi verilmektedir.

 

Neden TYS? 

TYS’den alacağınız "Türkçe Yeterlik Belgesi"yle Türkiye’deki üniversitelerde lisans, yüksek lisans ve doktora programlarında Türkçe hazırlık sınıfı okumaktan muaf olabilirsiniz.

 

 TYS Kimlere Yöneliktir? 

Yabancı dil olarak Türkçe öğrenenler, Türkiye’deki üniversitelere başvuru ve kabul için Türkçe dil yeterliğini belgelendirmesi gereken öğrenciler, yurt dışında Türkçe öğretmek isteyen öğretmen adayları, Türkçe dil yeterliğini belgelendirmek isteyen tercümanlar, kısacası Türkçe dil yeterliğini ölçmek isteyen herkes TYS’ye girebilir.

 

 Sınav Başvurusu Nasıl Yapılır? 

Adaylar, sınav başvurularını ilan edilen tarihler arasında Türkiye'de Yunus Emre Enstitüsüne, yurt dışında YETKM’lere şahsen veya (belgelerinin eksiksiz olması  koşuluyla) bir yakınları aracılığıyla yapabilirler.

 

 Sınav Uygulaması 

Sınav iki oturumda gerçekleşmektedir. 1. oturumda; okuma, dinleme ve yazma bölümleri; 2. oturumda; bağımsız konuşma ve karşılıklı konuşma bölümleri yapılmaktadır. 1. oturum; okuma bölümü 60, dinleme bölümü 45 ve yazma bölümü 60 olmak üzere toplam 165 dakika sürmektedir. 2. oturum bağımsız konuşma bölümü 10, karşılıklı konuşma bölümü 5 olmak üzere toplam 15 dakikadır. Sınavın tamamı, 180 dakikadır.

 

 Sınav Tarihleri: Türkçe Yeterlik Sınavı Ocak, Mayıs ve Eylül olmak üzere yılda 3 kez yapılmaktadır. Yeterli başvurunun olması durumunda belirtilen aylar dışında da sınav yapılabilir.

 

 Sınav Yeri:  Yunus Emre Enstitüsü ve YETKM’ler

ÜLKELER

TYS ÜCRETLERİ

Japonya

210 $

Hollanda

160 €

Fransa

160 €

Belçika

160 €

Almanya

160 €

İngiltere

150 £

Polonya

120 €

Romanya

120 €

Macaristan

120 €

İran

200 $

Güney Afrika

150 $

Endonezya

150 $

Fas

140 $

Lübnan

140 $

Mısır

130 $

Ürdün

130 $

Azerbaycan

130 $

Kazakistan

130 $

Gürcistan

100 $

Tataristan

100 $

Arnavutluk

75 €

Bosna Hersek

75 €

Kosova

75 €

Makedonya

75 €

Türkiye

250 TL

KKTC

250 TL

Yayınlandığı Kategori Duyurular ve Haberler

25-26 Mayıs 2013 tarihlerinde, eş zamanlı olarak, Yunus Emre Enstitüsüne bağlı yurtdışındaki Türk Kültür Merkezlerinde uluslararası ölçekte Türkçe Yeterlik Sınavı (TYS) yapıldı.

“5653 sayılı Yunus Emre Vakfının Kuruluş Kanunu” ile Türkiye dışında gerçekleştirilecek Türk diline dair eğitim, sınav ve belgelendirme faaliyetlerini yürütmek üzere yetkilendirilmiş olan Yunus Emre Enstitüsü, ilk "Türkçe Yeterlik Sınavı"nı geçtiğimiz hafta sonu sorunsuz şekilde gerçekleştirdi.

İki oturumda gerçekleştirilen sınavın birinci bölümünde adayların okuma, dinleme ve yazma; ikinci bölümünde ise konuşma becerileri ölçüldü. Adaylar sınavın birinci bölümünde 165 dakika; ikinci bölümünde ise 15 dakika ter döktü.

Türkçe Yeterlik Sınavı (TYS), Türkçeyi yabancı ya da ikinci dil olarak öğrenen bireylerin dil yeterliklerini ölçmek üzere Yunus Emre Enstitüsü Sınav Merkezi tarafından Avrupa Dilleri Öğretimi Ortak Çerçeve Metni’ne göre hazırlanmış “C1 Düzeyi”nde bir dil muafiyeti sınavı. Sınavda başarılı olanlara geçerlik süresi 2 yıl olan “Türkçe Yeterlik Belgesi” veriliyor. Bu belgeyi alanlar Türkiye’deki üniversitelerin 1 yıllık Türkçe hazırlık döneminden muaf oluyorlar. Ayrıca Türkçe Yeterlik Belgesi, Türkiye ile ticaret yapan yabancı şirketlerde ya da yabancı ülkelerdeki Türk şirketlerinde iş bulmak isteyenlerin de ihtiyaç duyduğu bir belge durumunda.

Türkçe Yeterlik Sınavı (TYS) Ocak, Mayıs ve Eylül olmak üzere yılda 3 kez yapılıyor. 25-26 Mayıs 2013 tarihlerinde Arnavutluk, Azerbaycan, Belçika, Bosna-Hersek, Gürcistan, İran, Kosova, Mısır, Kazakistan ve Japonya’nın dâhil olduğu 10 ülkedeki 12 Yunus Emre Türk Kültür Merkezinde gerçekleşen “Türkçe Yeterlik Sınavı”na (TYS) 223 öğrenci girdi.

Yunus Emre Enstitüsünün yetkilileri, bundan sonraki Türkçe Yeterlik Sınavı’nın Yunus Emre Türk Kültür Merkezlerinin bulunduğu tüm ülkelerde Eylül 2013’te gerçekleştirileceğini belirtti.

Yayınlandığı Kategori Duyurular ve Haberler

 

ÖZET
Yabancılara Türkçe öğretimi uygulamalarında, ders malzemelerinin çok önemli bir araç konumunda olduğunu düşünmek, abartılı bir değerlendirme olarak kabul edilmemelidir. Gerçekte, ders malzemeleri, genellikle, öğrencilerin alması gereken dil verileri ve sınıfta sergilenen dil çalışmaları için temel vazifesi görmektedir. Türkiye dışında Türkçe öğrenen yabancı öğrenciler açısından bakıldığında da, ders malzemeleri, öğrencilerin, öğretmen dışında, Türkçe ile temaslarında önemli bir kaynak durumundadır. Söz konusu ders malzemeleri çok çeşitli şekillerde karşımıza çıkmaktadır: Ders kitapları, çalışma kitapları, okuma kitapları, ödev kâğıtları; işitsel-görsel nitelikte malzemeler ya da bilgisayar tabanlı materyaller vb. Buna ek olarak, öğretimde kullanım amacıyla tasarlanmamış dergi, gazete ve TV programları gibi kaynaklar da müfredat içinde bir rol oynayabilmektedir.
Dil öğretimi alanındaki kimi araştırıcılara göre, kullanıma arz edilen ve ticari amaçla hazırlanmış ders malzemeleri, öğreticilerin kişisel becerilerini azaltmakta, onları mesleki alanda düşünce üretme ve öğrencilerinin ihtiyaçlarına cevap verme imkânından yoksun bırakmaktadır. Ayrıca bu malzemeler, içerdikleri, yaşayan dilden uzak, yapay dil dolayısıyla, yanıltıcı da olabilmektedir. Kimilerine göre ise, ders malzemeleri, dil öğretiminde olumlu bir rol oynamaktadır. Örneğin bunlar, öğretmenlerin mesleki gelişimi bakımından yararlı ve öğrencilerin özerk öğrenme stratejileri geliştirmeleri açısından teşvik edici nitelikte olabilir.
Bu tartışmalar ve ders materyallerinin artışı göstermektedir ki sorun, öğretmenlerin ticari amaçla hazırlanmış dil öğretim malzemelerini kullanıp kullanmamaları değildir; asıl problem, bu malzemelerin nasıl bir yapıya sahip olması gerektiğidir.

Makalemizde, ders malzemelerinin yabancılara Türkçe öğretimindeki rolünü incelemeye çalışacağız. Makale, 2 bölümden oluşmaktadır. I. bölümde, Türkçe öğretiminde ders malzemesi kullanımına farklı yaklaşımlar üzerinde durulacak ve bu konudaki iki karşıt bakış açısı incelenecektir. II. bölümde ise, Türkçe öğretiminde kullanılacak ve sınıf içi öğrenme ortamını geliştirebilecek düzeydeki ders malzemelerinin sahip olması gereken nitelikler üzerinde durulacaktır.

Anahtar Kelimeler: Yabancılara Türkçe öğretimi, ders malzemeleri

 
 
 
Dosyayı indirmek için aşağıdaki pencerenin herhangi bir yerine tıklayıp klavyeden CTRL+S tuşlarına basınız.

 

Yayınlandığı Kategori Makaleler

 

Öz 

Folklorun işlevlerinden birisi, bireylerin toplumda kabul edilmiş kültürel değerlere uyumunu sağlamasıdır. Öte yandan folklor, eğitimde oynadığı rol ve toplumsal kültürü yansıtması dolayısıyla kültürel değerlerin kuşaktan kuşağa sürekliliğini de temin eder. Bu özellikleri dolayısıyla, yabancılara Türkçe öğretimi sürecinde folklor malzemelerinin kullanımı, Türkçe ile Türk kültürü öğretimi arasında bir köprü işlevi görebilir. Türkçe öğretmenleri, dil öğretiminde kendiliğinden ortaya çıkan folklor malzemelerini kullanma fırsatlarını değerlendirerek, yabancı öğrencilerin dikkatlerini Türk kültür değerleri, dünya görüşü, tarih ve edebiyatına çekebilir. Bilindiği gibi, yabancı dil öğretiminde dilin ait olduğu kültür ortamının tanıtılması, dil öğretiminin hedefleri arasında sayılmaktadır. Dolayısıyla,Türkçeyi yabancı veya ikinci dil olarak öğretenlerin, öğrencilerini dilimizin içinde yer aldığı Türk kültür sistemi hakkında da aydınlatması gerekmektedir. Bu makalede, yabancılara Türkçe öğretiminde folklor ürünlerinin işlevsel kullanımına dair bir yaklaşım sunmaya ve bazı örnekler vermeye çalışacağız.

Anahtar Kelimeler
Folklor, kültür, öğretim, dil, Türkçe

 
 
 
Dosyayı indirmek için aşağıdaki pencerenin herhangi bir yerine tıklayıp klavyeden CTRL+S tuşlarına basınız.

 

Yayınlandığı Kategori Makaleler