ÖZET Bu araştırmada, Avrupa Konseyi tarafından üye ülkelerdeki eğitim kurumları arasında işbirliği sağlamak ve yabancı dil öğrenenlere yardımcı olmak amacıyla tanıtılan Avrupa Dilleri Ortak Başvuru Metni’nin dilbilimsel dayanakları bilimsel alan yazın ışığında tartışılmıştır. Bu bağlamda, öncelikli olarak iletişimsel yeti…
  ÖZET İletişim çağı olan 21.yy’da birden fazla yabancı dil bilmek zorunlu hâle gelmektedir. Gerek Türkiye’de gerekse diğer ülkelerde yabancı dil olarak Türkçeye talepler de gün geçtikçe artmaktadır. 1980’de UNESCO tarafından dünyada en çok konuşulan diller sıralamasında 5. dil kabul…
ÖZET Ders materyallerinin hazırlanması, ayrı bir uzmanlık ister. Öte yandan her öğretmen, materyal hazırlama ilkelerinden haberdar olmalı, gerektiğinde bu ilkeler doğrultusunda kendi materyallerini hazırlayabilmelidir. Materyal seçimi ve materyallerin yerinde kullanımı, başarıyı doğrudan etkiler. Bu sebeple materyal seçimi ve ne zaman…
  ÖZET Dinlemede yaşanan süreçler, dinlenen materyale ve dinlemenin amacına göre farklılık göstermektedir. Bu farklılık, çeşitli dinleme türlerinin ortaya çıkması ve kullanılmasıyla sonuçlanmıştır. Dinleme etkinliğinin sağlıklı bir şekilde gerçekleşebilmesi için dinleme amacına uygun dinleme türünün belirlenmesi gerekir. Dinleme türleri içerisinde…
  ÖZET Bu çalışmada, Betimsel Dilbilgilerinden Biçimsel ve İşlevsel Dilbilgisinin, bunun yanı sıra İkinci Dil Edinimi Araştırma bulgularının yabancı dil öğretimine yansımalarının incelenmesi ve Bilişsel Yaklaşımın öne çıkardığı bilgiye dayalı güncel dilbilgisi öğretimi önerilerinin sunulması amaçlanmıştır. Söz konusu inceleme yabancı…
  ÖZET Günümüzde yabancı dil öğretiminde iletişimin önemi gittikçe artmaktadır. Dil öğrenenler için sadece o dilin kelime ve dilbilgisi yapılarını öğrenmek dil yeterliliği açısından yeterli değildir. Dil ve kültür arasındaki yakın ilişki, bir dile o dilin kültürünü öğrenmeden hâkim olunamayacağı…
  ÖZET Avrupa Konseyi, dil öğretimi ve dil yeterliği ölçümüyle ilgili uluslararası geçerliliğe sahip ölçütlerin belirlenmesi amacıyla “Yabancı Dil Öğretimi Ortak Başvuru Metni” adlı çalışmayı dil öğrenenlere ve öğretenlere önermektedir. Bu araştırmada, Yabancı Dil Öğretimi Ortak Başvuru Metni ayrıntılı olarak…
Salı, 25 Haziran 2013 08:20

Türkçeyi nasıl öğretebiliriz?

Yazan
Burada vereceğim bütün bilgiler denenmeye çalışılmış ve uygulanmış fikirlerdir. Pozitif sonuç elde ettiğim için paylaşmak istedim... Birinci senaryo: Farz edelim siz bir öğretmensiniz ve yurt dışında bir Türk kolejinde çalışıyorsunuz. Okulda bir çok öğrencinin dersine giriyor ve onlara Türkçe öğretmek…
  ÖZET Bu araştırmada yabancılara Türkçe öğretiminin tarihsel süreç içerisindeki gelişimi ele alınmıştır. Konu alanıyla ilgili literatür taraması yapılarak yabancılara Türkçe öğretimi tarihi belirli dönemlere göre incelenmiştir. Hunlar döneminden itibaren Türkçenin öğretiminin yapıldığını gösteren unsurlar, yazılan eserler ve yapılan çalışmalar…
ÖZET Yabancılara Türkçe öğretimi, son yıllarda hız kazanmıştır. Kâşgarlı Mahmut'tan günümüze bu konuda yazılan kitaplar yabancılara Türkçe öğretimine ışık tutmaktadır. Bu kitaplardaki ilkelerin ortaya konup değerlendirilmesi gerekmektedir. Selim Gürcü'nün 1892'de yazdığı "Ecnebilere Mahsus Elifbâ" kitabı da bu konuda önemli bir…
var iuser="26229", ibanner="1"